Genuino s.r.o.
Podlipníky 7
094 31 Hanušovce nad Topľou
Slovenská republika

IČO: 51144590
DIČ: 2120607885
IČ DPH: SK2120607885

Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 055/6220 781
fax č.: 055/ 6224 547
e-mail: ke@soi.sk